Orthomoleculaire therapie"Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding."
Hippocrates (ca. 460-377 v.Chr.)

"Geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen dient met andere middelen te worden behandeld."
Maimonides (1135-1204)

 

De orthomoleculaire voedingsleer is erop gericht de gezondheid te bevorderen door de lichaamscellen, de fundamentele bouwstenen van het organisme, te voorzien van optimale hoeveelheden van alle vitamines, mineralen en andere noodzakelijke voedingsstoffen.
In de orthomoleculaire therapie of geneeskunde worden vitamines, mineralen en andere noodzakelijke voedingsstoffen toegepast om ziekteprocessen te herstellen.
Het woord orthomoleculair is in 1968 geïntroduceerd door tweevoudig Nobelprijswinnaar prof. Linus Pauling (1901-1994).
Het is samengesteld uit de woorden orthos, dat 'goed' of 'juist' betekent, en moleculair, dat staat voor 'samenstel van moleculen'. Orthomoleculair betekent dus: juiste moleculaire omgeving ofwel optimaal biochemisch milieu. Daarmee wordt bedoeld dat alle substanties die normaal in het lichaam voorkomen, zoals vitamines en mineralen, in optimale hoeveelheden aanwezig zijn.