Visie

Eb. Münch: Licht der Welt


Wij hebben een christelijke kijk op mens en wereld maar in onze praktijk is iedereen welkom.
Voorop staat bij ons het welzijn van de mensen die onze hulp inroepen.

 

De naam "Helianthof"


Helianthus is een botanische naam van de zonnebloem: de naam is afgeleid van het Griekse helios = zon en anthos = bloem.
Een typerende eigenschap van deze bloem is dat hij het licht van de zon volgt.

De Heliant is een middeleeuws (en misschien wel het oudste) geschrift over het evangelie van Jezus Christus, de Heiland, in de Nederlandse taal of beter: het Saksisch.
Heiland betekent Verlosser. Jezus verlost de mensen van zonde, ziekte en pijn. Hij is de ware Heelmeester en Heelmaker.

In onze praktijk aan de Elzenhof proberen we in navolging van die Heelmeester aan mensen een stukje heelheid en verlossing van pijn te geven.

Vandaar de naam: Helianthof.

Schildering door Berry en Janny Brugman (St. Benedictus, Driel)


Energetische therapie?


Sommige mensen met een christelijke levensovertuiging hebben moeite met of vraagtekens bij energie en energetische geneeswijzen.

In praktijk De Helianthof hoeft niemand daar enige angst of onzekerheid over te hebben. Ik werk vanuit de Energiebron die zich aan Mozes openbaarde in Exodus 3.

Binnenkort hoop ik daar uitvoeriger op in te gaan in een uitgebreid artikel. Nu wil ik volstaan met de verwijzing naar Paulus' brief aan de Efeziërs 4 vers 16:

Christus is het hoofd waaruit heel het lichaam, hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, naar de kracht
[Gr. energeia] die elk deel is toegemeten zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde

en naar de korte omschrijving die William Barclay gaf van zijn studie over het Griekse woord 'energeia' in het Nieuwe Testament:
The Power of God in action.